Serie GUARDIANAS / dibujos

guardiana-txaro-fontalba

1996. Tinta y gouache sobre papel,

guardiana-txaro-fontalba-2